Stichting Duurzaam Verder
Gevestigd te Rotterdam

KvK Rotterdam: 24373487
Triodos-bank: 21.21.97.207

stichting@duurzaamverder.nl


Internet magazine/uitgave van de Stichting Duurzaam Verder
www.duurzaamverder.nl


   

home

 

steun ons

statuten

projecten

sponsors

 


Jaarrekening - overzicht 2016

Vrijwilligers en sympathisanten

De SDVR houdt zich nog steeds aan het uitgangspunt dat er geen betaalde krachten zijn binnen de SDVR en alles wordt geÔnitieerd en uitgevoerd door vrijwilligers. Er is gebleken, en dat mag niet onvermeld blijven, dat bij financiŽle tekorten op een project dit soms wordt aangevuld door bijgedragen van de vrijwilligers. Hiervoor uiteraard de dank van SDVR.
Onze stichting krijgt geen subsidies. Wel is er een kleine bron van inkomsten uit de advertenties op de vele informatieve en educatieve websites welke door de SDVR worden beheerd. Dit jaar heeft ook de door mevr. de Jonge ontwikkelde webshop voor de SDVR een toch wel onverwachte bijdrage geleverd.
Er moet zeker serieus worden nagedacht over hoe dit onverwachte succes verder uit te breiden. Een gesprek met betreffende instanties als belastingdienst om dit in goede banen te leiden, wat betreft eventuele btw etc. lijkt ons een noodzakelijke en positieve stap.

Het bestuur
Bestuursuitbreiding met de heer Ralph Daniels. Zijn kennis en expertise, welke overigens al jaren wordt gebruikt en ingezet bij onze stichting, op het gebied van ICT, Design en webservices zijn een welkome uitbreiding en toevoeging aan het streven van de stichting. Zeker nu met de komende realisatie van Mini ZooFantastic.
Besprekingen met mevr v.d. Bosse en mevr. Kiriakou als mogelijk vijfde bestuurslid zullen het komende jaar plaatsvinden.

Project natuureducatie en voorlichting
Het begrip "De Slakkenman"dat is gekozen om een deel van de doelen van de SDVR als natuureducatie en voorlichting te promoten heeft dit jaar opmerkelijke resultaten opgeleverd. Een drietal tv presentaties in showprogramma's en artikelen in diverse kranten heeft de natuureducatie tot leven gebracht en blijkt nu een succesvol doel van de SDVR
Met dank aan Dick de Slakkenman die de presentaties en vertegenwoordiging als "de Slakkenman" geheel belangeloos op zich heeft genomen.
Uit het project natuureducatie en voorlichting is de wens of het idee ontsproten van een Mini-Zoo in Rotterdam. Een kindvriendelijke plek waar alle aanwezige dieren kunnen worden bekeken en worden vastgehouden. Onder begeleiding uiteraard. In Nederland zijn enkele voorbeelden van dergelijke kinder mini-zoo's te vinden. We zullen een aantal gaan bezoeken om het reilen en zeilen te bestuderen zodat de nodige valkuilen kunnen worden vermeden. Reeds gelegde contacten waren erg positief en een aantal uitnodigingen liggen klaar.

Mini ZooFantastic
Realisatie van Mini ZooFantastic voor kinderen. Natuureducatie en voorlichting, maar bovenal een beleving met bijzondere dieren. Uitgangspunt bij deze beleving is dat de dieren moeten kunnen worden bekeken, gevoeld , geaaid. Kortom, de dieren moeten op verschillende wijze en niveau kunnen worden beleeft. Het accent bij de dieren ligt op bijzondere en vaak onbekende dieren uit de wereld van ongewervelden en insecten. Wij hebben een uitgebreide collectie opgebouwd van bijzondere en zeldzame aaibare dieren in genoemde categorien.

Project biologische kweek en voorlichting
Al het voedsel voor de door ons verzorgde dieren van de lopende projecten wordt door de SDVR zelf gekweekt. Hiervoor hebben wij een tuin op een ecologisch beheerd complex. Niet alle maanden van het jaar kunnen we voor voldoende voedsel zorgen voor onze dieren. We zijn dan aangewezen op de reguliere groentehandel. Dit vormt een kostenpost voor de SDVR.

Project zelfvoorzienend leven
Dit gaat over wildplukken, guerilla gardening en streetfishing. Zelfvoorzienend leven kan, zeker voor een heel groot gedeelte. De heer Jacobs legt het je uit. Een paar uitgangspunten zijn van belang. Vegetarisch eten vergt de minste vierkante meters aan grond. Verder moet je altijd seizoensgebonden producten eten; tomaten in de zomer en winterpenen in de winter.
Voor het verbouwen van bijvoorbeeld aardappelen en peulvruchten is wat meer ruimte nodig. Bovendien moet je nog aan meststoffen zien te komen. Als je zelfvoorzienend wilt worden, dien je je eigen afval te composteren in bijvoorbeeld een wormenbak, dit gaat veel sneller dan gewoon composteren.
Het project wildpluk is uitgewerkt. De mogelijkheden van guerrilla gardening zijn ook bekeken. Ook streetfishing biedt veel perspectief. De mogelijkheden in Nederland en dan met name in Zuid-Holland zijn in kaart gebracht. Komend jaar staan een aantal wildpluk en guerrilla gardening en streetfishing activiteiten gepland onder begeleiding van de heer Jacobs.

Geen plundering van kwetsbare ecosystemen
We krijgen veel steun van hobbyisten die jonge dieren of heel bijzondere dieren beschikbaar stellen voor de slakkenshop om inkomsten te genereren voor de SDVR of voor de presentaties en workshops etc.
Van belang hierbij is ook het standpunt van de SDVR dat er zo weinig mogelijk dieren dienen te worden geÔmporteerd uit het oorspronkelijke habitat/ecosysteem waarin ze leven en indien mogelijk hier gekweekt moeten worden. Dit standpunt wordt door velen in deze hobby ondersteunt.

Informatieve websites
De tientallen informatieve websites over duurzame items en onderwerpen zijn dit jaar wel bijgehouden, uitbreiding heeft nauwelijks plaatsgevonden. Veel tijd is gaan zitten in de organisatorische bijkomstigheden voor het project natuureducatie en voorlichting. Ook praktisch slurpt dit project veel tijd en energie op. De door ons getoonde zeldzame en bijzondere dieren ( de Afrikaanse reuzenslakken) worden uiteraard door ons verzorgd.
We zoeken zeker nog een vrijwilliger die ons e-zine DuurzaamVerder.nl een extra boost kan geven. Op dit moment blijven naar ons idee teveel onderwerpen onderbelicht. Wat meer aandacht zou wenselijk zijn.

Project Zoo-Fantastic
Uit het project natuureducatie en voorlichting is de wens of het idee ontsproten van een Mini-Zoo in Rotterdam. Een kindvriendelijke plek waar alle aanwezige dieren kunnen worden bekeken en worden vastgehouden. Onder begeleiding uiteraard. In Nederland zijn enkele voorbeelden van dergelijke kinder mini-zoo's te vinden. We zullen een aantal gaan bezoeken om het reilen en zeilen te bestuderen zodat de nodige valkuilen kunnen worden vermeden. Reeds gelegde contacten waren erg positief en een aantal uitnodigingen liggen klaar.

Onze inkomsten
Onze stichting werkt zonder subsidies. Alle bestuursleden en vrijwilligers zetten zich belangeloos en pro deo in voor onze stichting. Wel verkrijgen wij wat inkomen door op onze websites ruimte aan te bieden voor advertenties. Een enkele keer wordt hiervan gebruik gemaakt. De door hobbyisten aan geboden dieren hebben afgelopen jaar ook voor wat inkomen gezorgd. Met deze inkomsten kunne wij enkele projecten bekostigen en onderhouden.

Met dank aan
Wij danken de vaste kern voor hun inzet. De kern bestaat uit E.E.B. de Jonge en D. Jacobs, J. Kniest, de heer Scholten en de heer Daniels en mevrouw Rietdijk en mevr. Kiriakou. Ook onze dank naar de overige vrijwilligers die een bijdrage leveren door ons af en toe te helpen en te ondersteunen gewoon omdat ze dat willen en onze initiatieven waarderen.
De verzorger van de dieren is Dick. Websites worden gebouwd en onderhouden door Ralph. De hele administratie en de nieuwe WPsites worden beheerd door Eleanora.

Uiteraard ook dank aan de hobbyisten die dit jaar weer hun jonge dieren hebben afgestaan ten behoeve van de stichting. De opbrengst komt geheel ten goede aan de SDVR.

FinanciŽle bijdragen kunt u ons op de volgende wijzen doen toekomen:

>>> U kunt rechtstreeks een bedrag over maken op de rekening van onze stichting:
  Stichting Duurzaam Verder
KvK Rotterdam: 24373487
Triodos-bank: NL61 TRIO 0212 1972 07
 

Ook is sponsoring van specifieke projecten mogelijk, laat ons dan wel duidelijk weten bij uw donatie voor welk project u dit geld beschikbaar stelt. Uiteraard zorgen wij in dit geval voor een verantwoording van de besteding van de donatie naar u toe.
 


Stichting Duurzaam Verder