Stichting Duurzaam Verder
Gevestigd te Rotterdam

KvK Rotterdam: 24373487
Triodos-bank: 21.21.97.207

stichting@duurzaamverder.nl


Internet magazine/uitgave van de Stichting Duurzaam Verder
www.duurzaamverder.nl


   

home

contact

steun ons

statuten

projecten

sponsors

 


Wat zijn de projecten van de Stichting Duurzaam Verder:


Mini ZooFantastic
Realisatie van Mini ZooFantastic voor kinderen. Natuureducatie en voorlichting, maar bovenal een beleving met bijzondere dieren. Uitgangspunt bij deze beleving is dat de dieren moeten kunnen worden bekeken, gevoeld , geaaid. Kortom, de dieren moeten op verschillende wijze en op verschillend niveau kunnen worden beleeft. Het accent bij de dieren ligt op bijzondere en vaak onbekende dieren uit de wereld van ongewervelden en insecten. Wij hebben een uitgebreide collectie opgebouwd van bijzondere en zeldzame aaibare dieren in genoemde categorieŽn.

Project natuureducatie en voorlichting
Het begrip "De Slakkenman"dat is gekozen om een deel van de doelen van de SDVR als natuureducatie en voorlichting te promoten heeft dit jaar opmerkelijke resultaten opgeleverd. Een drietal tv presentaties in showprogramma's en artikelen in diverse kranten heeft de natuureducatie tot leven gebracht en blijkt nu een succesvol doel van de SDVR
Met dank aan "Dick de Slakkenman" die de presentaties en vertegenwoordiging als "de Slakkenman" geheel belangeloos op zich heeft genomen.
Al het voedsel voor de door ons verzorgde dieren van de lopende projecten wordt door de SDVR zoveel mogelijk zelf gekweekt. Hiervoor hebben wij een tuin op een ecologisch beheerd complex. Niet alle maanden van het jaar kunnen we voor voldoende voedsel zorgen voor onze dieren. We zijn dan aangewezen op de reguliere groentehandel. Dit vormt een kostenpost voor de SDVR.

Project zelfvoorzienend leven
Dit gaat over wildplukken, guerilla gardening en streetfishing. Zelfvoorzienend leven kan, zeker voor een heel groot gedeelte. Dick Jacobs legt het je uit. Een paar uitgangspunten zijn van belang. Vegetarisch eten vergt de minste vierkante meters aan grond. Verder moet je altijd seizoensgebonden producten eten; tomaten in de zomer en winterpenen in de winter.
Voor het verbouwen van bijvoorbeeld aardappelen en peulvruchten is wat meer ruimte nodig. Bovendien moet je nog aan meststoffen zien te komen. Als je zelfvoorzienend wilt worden, dien je je eigen afval te composteren in bijvoorbeeld een wormenbak, dit gaat veel sneller dan gewoon composteren.
Het project wildpluk is uitgewerkt. De mogelijkheden van guerrilla gardening zijn ook bekeken. Ook streetfishing biedt veel perspectief. De mogelijkheden in Nederland en dan met name in Zuid-Holland zijn in kaart gebracht. Komend jaar staan een aantal wildpluk en guerrilla gardening en streetfishing activiteiten gepland onder begeleiding van de hr. Jacobs.

Het nieuwe E-Zine DuurzaamVerder. Status: lopend project
Duurzaam denken en doen en duurzaamheid in de meest brede zin van het woord krijgt een eigen platform. Diverse redacteuren en vrijwilligers zullen de inhoud van dit E-zine gaan verzorgen.
www.duurzaamverder.nl

Op naar de 6e stagiaire
Dorien Dees, onze 5e stagiaire alweer, heeft in augustus 2013 met succes haar stage over communicatie stromen voltooid.

Project natuureducatie en voorlichting
Het begrip "De Slakkenman"dat is gekozen om een deel van de doelen van de SDVR als natuureducatie en voorlichting te promoten heeft dit jaar opmerkelijke resultaten opgeleverd. Een drietal tv presentaties in showprogramma's en artikelen in diverse kranten heeft de natuureducatie tot leven gebracht en blijkt nu een succesvol doel van de SDVR
Met dank aan "Dick de Slakkenman" die de presentaties en vertegenwoordiging als "de Slakkenman" geheel belangeloos op zich heeft genomen.
Al het voedsel voor de door ons verzorgde dieren van de lopende projecten wordt door de SDVR zelf gekweekt. Hiervoor hebben wij een tuin op een ecologisch beheerd complex. Niet alle maanden van het jaar kunnen we voor voldoende voedsel zorgen voor onze dieren. We zijn dan aangewezen op de reguliere groentehandel. Dit vormt een kostenpost voor de SDVR.

Project: Inzamelingsproject  hondenrolstoelen voor zieke, mishandelde of gewonde honden
Er is een verzoek aan de stichting een project op te starten voor zieke, mishandelde of gewonde honden die niet goed meer kunnen bewegen en behoefte hebben aan een rolstoel. De Stichting heeft dit verzoek in overweging.
Veel mensen kunnen de kosten voor verzorging van de hond niet langer dragen en vaak rest dan geen andere keus als een spuitje. Daar waar bewegingsproblematiek een rol speelt kan een hondenrolstoel dit voorkomen.
In het kader van dit project is de Stichting benieuwd naar de medische appreciatie van deskundigen en naar ervaringen en zeker ook eventuele klachten van gebruikers van de hondenrolstoel.
Heeft u aanvullend commentaar of constructieve ideeŽn voor dit project dan verzoeken wij u te reageren.
Mail:
info@tweedehandshondenrolstoel.nl - www.tweedehandshondenrolstoel.nl

Het "TakkenProject" voor scholen en instituten. Start en realisatie 2012 Status: lopend project
Praktische tips en begeleiding voor het basis- en speciaal onderwijs met aparte secties voor leerlingen, ouders en onderwijzers. De Stichting levert en verzorgt alle benodigdheden voor het basis- en speciaal onderwijs die willen deelnemen aan het "TakkenProject".
Het "TakkenProject" betreft een project over wandelende takken en wandelende bladeren. Kinderen worden op deze wijze via het onderwijs in contact gebracht met de flora en fauna wereldwijd. Al naar gelang de mogelijkheden van de scholen kunnen er wandelende takken en bladeren en info/ondersteuning geleverd worden met een verschillende moeilijkheidsgraad van verzorging. Er is een ruime keuze aan materiaal uit diverse werelddelen.
www.wandelendetakken.com

Het Project "Afrikaanse Reuzenslakken". Start november 2012 Status: lopend project
Praktische tips en begeleiding voor het basis- en speciaal onderwijs met aparte secties voor leerlingen, ouders en onderwijzers. De Stichting levert en verzorgt alle benodigdheden voor het basis- en speciaal onderwijs die willen deelnemen aan het Het Project "Afrikaanse Reuzenslakken". www.reuzenslak.nl
Factsheets ter ondersteuning van onderwijzend personeel, de ouders en deelnemende kinderen zullen worden gemaakt en gepubliceerd op de site over Afrikaanse reuzenslakken, (officieel Agaatslakken). www.agaatslakken.nl

In 2010 zijn wij het project "Dierenleed, doe er wat aan" gestart. Status: lopend project
Voor informatie en de actuele stand van zaken verwijzen wij u naar het online magazine
www.dierenprotest.nl

Project Groen Verder - Groen als norm. Start 2009 Status: lopend project
Kiest u ook voor groen? Volg ons en blijft op de hoogte van de nieuwste groene trends en initiatieven.
www.groenverder.nl

Project subsidies duurzame ontwikkelingen/toepassingen. Start 2009
Een twintigtal websites met informatie en suggesties over de diverse subsidies voor duurzame ontwikkelingen en toepassingen in de maatschappij.
www.subsidieregels.nl

Diverse websites die betrekking hebben op duurzame processen en ontwikkelingen in onze samenleving.
Informatieve websites over subsidies om duurzame maatregelen te realiseren, o.a. een groot aantal sites over alle voorkomende subsidieregelingen in en om het huis. Websites over ontwikkelingen in de energie sector, over watermanagement, over .....
Informatieve websites: Sociaal maatschappelijk en educatief om mensen te helpen met hun participatie in de samenleving en hun persoonlijke ontwikkeling naar een vooral duurzame, betere, rechtvaardige en leefbare samenleving.
Bevordering van educatie, maatschappelijk bewustzijn.
Educatie is van doorslaggevend belang voor de bevordering van duurzame ontwikkeling en voor de verbetering van het vermogen van mensen om milieu- en ontwikkelingsproblemen aan te pakken.
Educatie is ook van uitermate groot belang voor het aankweken van een milieu- en ethisch bewustzijn, alsmede voor het aanleren van waarden en attitudes, vaardigheden en gedrag die stroken met duurzame ontwikkeling en ten slotte voor een daadwerkelijke deelname van mensen in de samenleving aan de besluitvorming.

EkoZine, een E-Zine met een voorlichtende en informatieve functie.
Een brede oriŽntatie met als doel een betere, duurzame samenleving. Wij geven nieuws en voorlichting op het gebied van duurzaamheid. Nieuwe ontwikkelingen worden door ons gesignaleerd. Wat is er nodig voor een duurzame samenleving, dat is wat wij aanreiken aan een ieder en aan elke organisatie en/of instituut dat zich bezighoudt met deze doelstellingen. Wij stimuleren duurzame ontwikkeling.
www.ekozine.nl

In 2016 zal de Stichting bij voldoende middelen een project opstarten over: "huizen van de toekomst, Earthships".
Het ťchte huis van de toekomst is niet technologisch, maar ecologisch slim. Een Earthship is dubbel milieuvriendelijk.
Eťn: het wordt volledig gebouwd met gerecycleerd materiaal en verkleint zo de afvalberg zonder beroep te doen op nieuwe grondstoffen.
En twee: een Earthship wordt zů ingericht en van milieubewuste technologie voorzien, dat het geen beroep hoeft te doen op openbare nutsvoorzieningen. "Gericht op het zuiden en met dikke muren, om de verwarmingskosten te beperken. Voorzien van systemen om regenwater op te vangen, en je eigen afvalwater te zuiveren door een plantenrooster: dat levert voldoende en 100% zuiver drinkwater op. Elektriciteit kan opgewekt worden via zonne-energie.
www.earthship.nl

Project "Wandelend Nederland": realisatie 2011 Status: opgeschort
Al wandelend beleeft u stad, natuur en omgeving intensief en op een ontspannen manier. Pak een kaart en ga. Minder stress, meer beleving, een plus voor uw gezondheid.
www.wandelend.nl


Stichting Duurzaam Verder