Stichting Duurzaam Verder
Gevestigd te Rotterdam

KvK Rotterdam: 24373487
Triodos-bank: 21.21.97.207

stichting@duurzaamverder.nl


Internet magazine/uitgave van de Stichting Duurzaam Verder
www.duurzaamverder.nl


   

home

contact

steun ons

statuten

projecten

sponsors

 


Steun de Stichting Duurzaam Verder.

Onze projecten zijn alleen te realiseren met uw steun. Indien u sponsor mogelijkheden heeft in natura (bijv. het ter beschikking stellen van computer apparatuur, mankracht ter verwezenlijking van de projecten etc.) kunt u hierover contact opnemen met het secretariaat. secretariaat@duurzaamverder.nl

FinanciŽle bijdragen kunt u ons op de volgende wijzen doen toekomen:

>>> U kunt rechtstreeks een bedrag over maken op de rekening van onze stichting:
  Stichting Duurzaam Verder
KvK Rotterdam: 24373487
Triodos-bank: NL61 TRIO 0212 1972 07
 

Ook is sponsoring van specifieke projecten mogelijk, laat ons dan wel duidelijk weten bij uw donatie voor welk project u dit geld beschikbaar stelt. Uiteraard zorgen wij in dit geval voor een verantwoording van de besteding van de donatie naar u toe.

>>> Lees hier ons jaarverslag 2016
  Stichting Duurzaam Verder
KvK Rotterdam: 24373487

 

Stichting Duurzaam Verder